O ZVC Horní Mlýn Chotěboř

Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn u Chotěboře, z.s. je nezisková organizace, která působí v kraji Vysočina. Tento kraj vyniká především nádhernou přírodou, kvůli které jej navštěvují mnozí turisté. V jedné z těchto přírodních krás jsme našli místo pro realizaci hlavních činností našeho spolku areál Horní Mlýn u Chotěboře. Objekt se nachází v CHKO Železné hory u vstupu do přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy.

Informace o spolku:

 • Spolek byl zapsán ve veřejném rejstříku 1. 1. 2014. Dne 1. 8. 2017 byl transformován dle platné legislativy.
 • V srpnu 2017 změnil spolek také sídlo a jeho oficiální adresou se stal č.p. 539, 583 01 Chotěboř, Horní Mlýn.
 • Jednatelem a předsedou spolku je Ing. Michal Bačkovský.
 • Dalšími členy spolku jsou: Mgr. Barbora Polívková, PhDr. Jiří Kirchner, Ph.D., Bc. Lucie Pešková, Bc. Pavel Kučera a Ing. Josef Motl s Mgr. Janou Motlovou.
 • Zaměstnanci spolku jsou Mgr. Eva Bačkovská, Mgr. Kateřina Málková, Mgr. Barbora Polívková a Ing. Zdeňka Pokorná

Předmětem činnosti spolku je:

 • kultivace oblasti zážitkové pedagogiky, svobodného učení a komunitních činností, podpora vzdělávání, výchovné a osvětové činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, práce s dětmi a mládeží,
 • podpora zdravého života ve zdravém prostředí, výchova dětí i dospělých ke vzájemné úctě, respektování a toleranci a podpora multikulturního prostředí, výchova dětí i dospělých k úctě k přírodě, udržitelnému rozvoji a globální odpovědnosti po stránce odborné, vědecké a výzkumné, organizace a zajištění vzdělávacích kurzů,
 • vydávání odborných publikací a propagačních materiálů;
 • provozování vzdělávacích, ubytovacích, stravovacích a hospodářských zařízení všech typů;
 • poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;
 • Úkolem je respektovat principy veřejně prospěšného cíle sociálního spolku.