O ZVC Horní Mlýn Chotěboř

Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z.s. je nezisková organizace, která působí v kraji Vysočina. Tento kraj vyniká především nádhernou přírodou, kvůli které jej navštěvují mnozí turisté. V jedné z těchto přírodních krás jsme našli místo pro realizaci hlavních činností našeho spolku – areál Horního Mlýna u Chotěboře. Objekt se nachází v CHKO Železné hory u vstupu do přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy.

Předmětem činnosti spolku je:

  • kultivace oblasti zážitkové pedagogiky, svobodného učení a komunitních činností, podpora vzdělávání, výchovné a osvětové činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, práce s dětmi a mládeží,
  • podpora zdravého života ve zdravém prostředí, výchova dětí i dospělých ke vzájemné úctě, respektování a toleranci a podpora multikulturního prostředí, výchova dětí i dospělých k úctě k přírodě, udržitelnému rozvoji a globální odpovědnosti po stránce odborné, vědecké a výzkumné, organizace a zajištění vzdělávacích kurzů,
  • vydávání odborných publikací a propagačních materiálů;
  • provozování vzdělávacích, ubytovacích, stravovacích a hospodářských zařízení všech typů;
  • poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;
  • Úkolem je respektovat principy veřejně prospěšného cíle sociálního spolku.